Piramide voor adoptie van open leermaterialen
Originele bron:
Cox, G.J., & Trotter, H. (2017). An OER framework, heuristic and lens: Tools for understanding lecturers’ adoption of OER. Open Praxis, 9(2), 151–171.
https://doi.org/10.5944/openpraxis.9.2.571
Dit afgeleide werk is beschikbaar onder een Creative Commons Attribution 4.0 International License. Verwijs bij hergebruik naar de originele bron.
Meer informatie: https://www.robertschuwer.nl/?p=3734
Toegang
tot infrastructuur: electriciteit, computers, internet
Toestemming
voor het maken/gebruiken open leermaterialen, conform institutioneel beleid
Zich bewust zijn van:
open leermaterialen, verschil met andere typen en hun
potentie
In staat zijn om:
open leermaterialen te maken, vinden,
gebruiken en/of uploaden, zelfstandig of
met ondersteuning
Beschikbaarheid
van voldoende open
keermaterialen met de
vereiste kwaliteit
Collectief Institutioneel
Individueel
Bereidheid
tot adoptie van
open leermaterialen
Individuen kunnen actoren zijn
bij de adoptie van open leermaterialen
Instituten kunnen actoren zijn
bij de adoptie van open leermaterialen
Intern bepaald
Vanuit gezichtspunt van individu
Extern bepaald